ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมในประชุมหารือทางการเมืองทวิภาคีไทย - ศรีลังกา ครั้งที่ ๕

ข่าวต่างประเทศ Thursday August 31, 2023 13:07 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือทางการเมืองทวิภาคี (Bilateral Political Consultations) ไทย - ศรีลังกา ครั้งที่ ๕ ร่วมกับนางสาวอรุณี ยโสธา วิเชวรรธเน (Aruni Yasodha Wijewardane) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา ที่กระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา กรุงโคลัมโบ

ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดโดยมีพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเป็นสิ่งเชื่อมโยง และได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์รอบด้าน โดยเฉพาะประเด็นสำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายพอใจในความคืบหน้าของการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับศรีลังกา (Sri Lanka - Thailand Free Trade Agreement: SLFTA) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงต้นปี ๒๕๖๗ และหวังให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันในอนาคต นอกจากนี้ ประเด็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนายังเป็นอีกประเด็นที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น โดยไทยและศรีลังกาอยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระยะ ๒ ปี (๒๕๖๗-๒๕๖๘)

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาค โดยเฉพาะการประชุมระดับผู้นำ BIMSTEC ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปี ๒๕๖๖ โดยไทยคาดหวังว่า ประธานาธิบดีศรีลังกาจะเข้าร่วมการประชุม อีกทั้งที่ประชุมได้แสดงความยินดีที่ศรีลังกาสนใจจะเพิ่มพูนความร่วมมือกับอาเซียนมากขึ้น โดยได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ด้วยแล้ว

ในโอกาสนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังได้จัดกิจกรรมหารือจับคู่ธุรกิจระหว่างภาคเอกชนชั้นนำของไทยและศรีลังกา รวมทั้งรับฟังและสำรวจศักยภาพและโอกาสด้านธุรกิจและการลงทุนในศรีลังกาด้วย

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ