รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่ จ. สระแก้ว พร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนและส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย – กัมพูชา

ข่าวต่างประเทศ Tuesday September 26, 2023 14:47 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อศึกษาสถานการณ์การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย ? กัมพูชามากขึ้น

รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว และผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอาคารด่านศุลกากรอรัญประเทศ เกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มด้านการค้าและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดน การเตรียมการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย ? กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน ? สตึงบท) อย่างเป็นทางการ การพัฒนาการขนส่งสินค้าข้ามแดนทางราง รวมถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชาในการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนมากขึ้น

ภายหลังการหารือ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เดินสำรวจพื้นที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรคลองลึก ? ปอยเปต โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปอยเปต กัมพูชา ให้การต้อนรับ และเดินต่อไปยังสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก รวมทั้งได้พบปะพูดคุยกับตัวแทนผู้ประกอบการรายย่อยในตลาดโรงเกลือ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคและแนวทางในการส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวข้ามแดนไทย ?กัมพูชา

หลังจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารสำนักงานศุลกากรในบริเวณสะพานมิตรภาพไทย ? กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน ? สตึงบท) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชา ให้การต้อนรับ เพื่อรองรับการเปิดใช้สะพานดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าข้ามแดนและลดความแออัดของจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ? ปอยเปต ซึ่งเป็นช่องทางการค้าหลักที่ใหญ่ที่สุดระหว่างไทยกับกัมพูชาในปัจจุบัน

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานกองทัพบกในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ยังหลงเหลือในพื้นที่ชายแดนของอำเภออรัญประเทศ ที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเร่งเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้หมดไปเพื่อความปลอดภัยของประชาชน การเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ และเพื่อให้ไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศในเรื่องนี้ได้อย่างสมบูรณ์

ไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด เมื่อปี ๒๕๖๕ มีมูลค่าการค้าระหว่างกันรวมกว่า ๓ แสนล้านบาท โดยประมาณร้อยละ ๖๐ เป็นการค้าชายแดน ซึ่งจังหวัดสระแก้วเป็นช่องทางการค้าระหว่างสองประเทศที่ใหญ่ที่สุด

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ