ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม Asia – Pacific Directors General Forum for South – South and Triangular Cooperation ครั้งที่ ๕

ข่าวต่างประเทศ Monday December 4, 2023 13:49 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงรับรองเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม Asia ? Pacific Directors General Forum for South ? South and Triangular Cooperation ครั้งที่ ๕ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือเอสแคป (ESCAP) กว่า ๔๐ ประเทศ คณะทูตานุทูตประเทศสมาชิกเอสแคป และหน่วยงานคู่ร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย เข้าร่วมกว่า ๑๕๐ คน ซึ่งงานเลี้ยงดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดประชุม Asia ? Pacific Directors General Forum for South ? South and Triangular Cooperation ครั้งที่ ๕ ซึ่งจัดโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและเอสแคป (ESCAP) ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดงานเลี้ยงรับรอง โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญ ของการส่งเสริมความร่วมมือใต้ ? ใต้และไตรภาคีในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน ความเชื่อมโยง และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และย้ำถึงการให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการส่งเสริมความเท่าเทียมและความครอบคลุม ซึ่งสอดรับกับหัวข้อของการประชุมในปีนี้ คือ ?Digital Innovation and South-South Cooperation: Driving Sustainable Development on Asia and the Pacific? โดยมุ่งเน้นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาและผลักดันการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการผลงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และการแสดงดนตรีจากคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นคณะเยาวชนนักดนตรีคลาสสิคจากชุมชนคลองเตย รวมทั้งจำลองการจัดงานประเพณีลอยกระทงและซุ้มอาหารไทย เพื่อเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมไทยอีกด้วย

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ