ไทยและสหราชอาณาจักรแสวงหาแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทุกมิติในการหารือ Thailand-UK Policy Retreat ที่ Wilton Park สหราชอาณาจักร

ข่าวต่างประเทศ Monday December 4, 2023 13:52 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กรมยุโรปได้เข้าร่วมการประชุม Thailand- UK Policy Retreat ที่สหราชอาณาจักร โดยมี Wilton Park มูลนิธิเอเชียและสถานเอกอัครราขทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมจัด ในส่วนไทย มีนายกิตติ วะสีนนท์ วุฒิสมาชิกและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สหราชอาณาจักร เป็นหัวหน้าคณะ และในส่วนสหราชอาณาจักร Lord Vaizey of Didcot ประธาน UK-ASEAN Business Council เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนระดับสูงภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเมือง ภาคประชาชนและสื่อมวลชนของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมมากกว่า ๔๐ คน

ทั้งสองฝ่ายได้หารือและอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในหัวข้อที่สำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคี ความร่วมมืออาเซียนและระดับภูมิภาค ประเด็นความท้าทายสำคัญที่ทั้งสองประเทศเผชิญกับบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ประชุมพยายามนำเสนอประเด็นที่มีผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ร่วมกันตลอดจนความท้าทายที่มีร่วมกัน เช่น เศรษฐกิจและการค้าเสรี ความมั่นคง ความร่วมมือระดับภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประชากร ฯลฯ สาระสำคัญของการประชุมจะถูกบรรจุไว้ในแผนดำเนินการ (Roadmap) สำหรับการยกระดับความสัมพันธ์ไทย-สหราชอาณาจักรไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ในปี ๒๕๖๗ ต่อไป

ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นทางประวัติศาสตร์ในทุกระดับ ความสัมพันธ์ทวิภาคีพัฒนาอย่างรวดเร็ว สหราชอาณาจักรให้ความสำคัญต่อประเทศไทยและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอย่างยิ่ง จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อที่เป็นความสนใจร่วมกันและความท้าทายที่มีร่วมกัน

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ