สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจัดการประชุมคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยการทูตและสถาบันการต่างประเทศ ครั้งที่ ๔๙

ข่าวต่างประเทศ Friday December 15, 2023 13:45 —กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจัดการประชุมประจำปีคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยการทูตและสถาบันการต่างประเทศ ครั้งที่ ๔๙ (International Forum on Diplomatic Training (IFDT): The 49th Annual Meeting of Deans and Directors of Diplomatic Academies and Institutes of International Relations) ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่โรงแรม Chatrium Grand Bangkok ภายใต้หัวข้อหลัก ?อนาคตของการทูต: แนวโน้ม เครื่องมือ และการฝึกอบรมสำหรับนักการทูตยุคใหม่? (The Future of Diplomacy: Trends, Tools and Training for New-Age Diplomats) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้แทนสถาบันฝึกอบรมทางการทูตและการต่างประเทศจาก ๔๖ สถาบัน ใน ๔๑ ประเทศ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิของไทย รวมแล้วกว่า ๑๐๐ คน

กำหนดการเริ่มต้นด้วยงานเลี้ยงต้อนรับคณะอย่างไม่เป็นทางการในช่วงค่ำของวันที่ ๑๒ ธันวาคม 2566 โดยมีนางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เป็นเจ้าภาพ

ต่อมา ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในพิธีเปิดการประชุม นายพรหเมศ พหลพลพยุหเสนา เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและคณบดีพิเศษสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้กล่าวต้อนรับคณะ และ Ms. Nadja Wozonig, Executive Assistant to the Director, Vienna School of International Studies และ Mr. James P. Seevers, Director of Studies, Institute for the Study of Diplomacy, School of Foreign Service, Georgetown University กล่าวในฐานะ IFDT Co-chairs โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุม ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความสำคัญของ ?การมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุม? ในการต่างประเทศและการฝึกอบรมทางการทูต เพื่อรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงและความท้าทายต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น จำนวนผู้เล่นและผู้มีบทบาทด้านการต่างประเทศที่มากขึ้น และการมีบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นด้วย

ตลอดสองวันของการประชุมเป็นการเสวนาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของ การทูต แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานักการทูตยุคใหม่ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการทูตที่สำคัญ ๆ การประชุมแบ่งออกเป็น ๕ หัวข้อ ได้แก่ อนาคตของการทูต การทูตภูมิภาคและกระแสการเมืองโลก และการทูตเศรษฐกิจ ก่อนจะปิดท้ายวันแรกด้วยช่วง IFDT Bazaar เป็นการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการฝึกอบรมนักการทูต และในวันรุ่งขึ้นจะมีการประชุมอีก ๒ หัวข้อ คือ การทูตเพื่อการพัฒนา และการทูตสาธารณะ

อนึ่ง ในช่วงค่ำของวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างเป็นทางการที่วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

การประชุม IFDT จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๑๕ เพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยการทูตและสถาบันการต่างประเทศ เกี่ยวกับประเด็นด้านการทูตและการต่างประเทศ รวมถึงหารือแนวทางและนวัตกรรมในการฝึกอบรมนักการทูต ทั้งนี้ ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อปี ๒๕๔๔ และเข้าร่วมการประชุมนับแต่นั้นมาอย่างต่อเนื่อง การที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมบทบาทนำทางด้านการทูตและการต่างประเทศของไทยในภูมิภาคและเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันด้านการทูตและการต่างประเทศต่าง ๆ

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ