สรุปภารกิจสำคัญของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว

ข่าวต่างประเทศ Monday December 25, 2023 13:28 —กระทรวงการต่างประเทศ

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้ร่วมกล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาการลงทุน Thailand-Japan Investment Forum ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ เน้นย้ำเรื่องการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศสู่ยุคใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยและญี่ปุ่นอย่างเป็นรูปธรรม และพร้อมจะยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่นให้เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

นอกจากภารกิจดังกล่าว และการเข้าร่วมภารกิจพร้อมนายกรัฐมนตรีอื่น ๆ แล้ว รองนายกรัฐมนตรีฯ ยังได้ปฏิบัติภารกิจในห้วงการประชุมดังกล่าว ดังนี้|

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้หารือกับกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่น-ไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยกับญี่ปุ่น โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายนักการเมืองญี่ปุ่นที่เป็น Friends of Thailand และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยและญี่ปุ่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีในภาพรวม โดยฝ่ายไทยเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และด้านสาธารณสุข

ต่อมา ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้หารือทวิภาคีกับนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทั้งสองฝ่ายได้เล็งเห็นความสำคัญของการเร่งรัดความร่วมมือที่สำคัญ อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง การท่องเที่ยว การขนส่งและโลจิสติกส์ การแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน และในโอกาสที่ลาวเป็นประธานอาเซียนปี ๒๕๖๗ ไทยพร้อมสนับสนุนบทบาทของลาวในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหาในภูมิภาค

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้พบหารือกับ ดร.เกา กิม ฮวน เลขาธิการอาเซียน ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยรองนายกรัฐมนตรีฯ ได้ตอกย้ำความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียนและขอบคุณการสนับสนุนของเลขาธิการอาเซียนที่ให้แก่ไทยในฐานะผู้ประสานงานอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือประเด็นสำคัญอื่น ๆ อาทิ การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล วาระความยั่งยืน ความเป็นแกนกลางของอาเซียน และสถานการณ์ในเมียนมา

ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเยือน รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้มีโอกาสพบหารือกับนายไซโต เค็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) คนใหม่ เกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ความร่วมมือด้านพลังงาน เชื้อเพลิงชีวภาพ และการลดการปล่อยคาร์บอน โดยรองนายกรัฐมนตรีฯ ย้ำความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรมเชิงลึกมากขึ้น เพื่อให้ไทยสามารถต่อยอดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะสร้างกลไกใหม่ด้านพลังงานและอุตสาหกรรม (Energy and Industrial Dialogue) ตามข้อริเริ่มของญี่ปุ่น

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ