ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือทางการเมือง ไทย-เนเธอร์แลนด์ ครั้งที่ ๓

ข่าวต่างประเทศ Monday January 22, 2024 13:15 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ นายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป และนายเวาร์เตอร์ ยือร์เคินส์

(Wouter Jurgens) อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นประธานร่วมในการประชุมหารือทางการเมือง (Political Consultations) ไทย-เนเธอร์แลนด์ ครั้งที่ ๓ ซึ่งฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ ณ กระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนและวางแผนความร่วมมือในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการค้า พร้อมหารือเกี่ยวกับสาขาที่ไทยและเนเธอร์แลนด์มีความร่วมมือที่เข้มแข็ง อาทิ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ฯลฯ รวมทั้งแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ เช่น การลงทุนใน EEC และการผลักดันโครงการ Landbridge รวมทั้งความร่วมมือด้านการศึกษา การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของประชาชนของทั้งสองฝ่าย

ทั้งนี้ ฝ่ายเนเธอร์แลนด์แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และการเจรจา FTA ไทย-อียู นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้เสนอให้ฝ่ายเนเธอร์แลนด์พิจารณาสนับสนุนการยกเว้นการตรวจลงตราเชงเกน (Schengen Visa) แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยด้วย

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน LGBTQ+ สถานการณ์ระดับภูมิภาคและระดับโลก อาทิ การขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนและภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน สถานการณ์ในอิสราเอลและกาซา ตลอดจนสถานการณ์ในเมียนมาและทะเลจีนใต้

ปัจจุบันเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ลงทุนในไทยมากเป็นอันดับหนึ่งและเป็นคู่ค้าอันดับสองของไทยในอียู และเนเธอร์แลนด์จัดให้ไทยอยู่ในกลุ่ม ASEAN5 ที่เนเธอร์แลนด์ให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจเป็นพิเศษ อนี่ง ในปี ๒๕๖๗ ความสัมพันธ์ไทย-เนเธอร์แลนด์จะครบรอบ ๔๒๐ ปี

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ