ไทยผลักดันความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน - ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๓๖

ข่าวต่างประเทศ Friday February 9, 2024 13:31 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วม การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน - ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๓๖ ณ นครเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีออสเตรเลียเป็นประธานร่วมกับ สปป. ลาว ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน - ออสเตรเลีย และผู้แทนจากติมอร์-เลสเต เข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์

ที่ประชุมได้หารือแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียในด้านต่าง ๆ ภายใต้

ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน รวมทั้งได้หารือการเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดสมัยพิเศษ

เพื่อฉลองวาระครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน ? ออสเตรเลีย ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่นครเมลเบิร์น นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศด้วย

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กลาวถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงและการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย โดยเน้นย้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน ความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล การเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน ความเชื่อมโยงระดับประชาชน และชูบทบาทของไทยในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียนด้านความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสนอให้ออสเตรเลียขยายความร่วมมือกับศูนย์ของอาเซียนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue: ACSDSD) ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยด้วย นอกจากนี้

ในการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ ไทยได้แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในกาซา ซึ่งยังคงมีคนไทยถูกจับเป็นตัวประกัน และต่อสถานการณืในเมียนมา ได้แจ้งพัฒนาการของข้อริเริ่มของไทยในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมตามแนวชายแดนไทย - เมียนมา เพื่อส่งเสริมความพยายามร่วมกันของอาเซียนในการดำเนินการตามฉันทามติ ๕ ข้อ ด้วย รวมทั้งขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนเรื่องความร่วมมือในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงอย่างแข็งขัน

อนึ่ง รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับนางมิเชล ชาน (Michelle Chan) รองปลัดกระทรวง

การต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระดับ

ทวิภาคีและภูมิภาค ซึ่งรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งเรื่องโครงการ Landbridge และชี้ให้เห็นถึงโอกาสของออสเตรเลียในการลงทุนในโครงการนี้ รวมทั้งได้หารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาด และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระหว่างกันด้วย

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน - ออสเตรเลียเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

เพื่อทบทวนและพิจารณาแนวทางการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่ได้รับสถานะประเทศคู่เจรจา (dialogue partner) ของอาเซียน เมื่อปี ๒๕๑๗

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ