การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด–แปซิฟิก (Indo–Pacific Economic Framework: IPEF) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ข่าวต่างประเทศ Thursday April 25, 2024 11:47 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ กระทรวงการต่างประเทศ และผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้แทนหน่วยงานผู้เจรจาหลักทั้ง ๔ เสาความร่วมมือ และผู้แทนหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการฯ กว่า ๗๐ หน่วยงานเข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมฯ ได้รับทราบพัฒนาการการเจรจาร่างเอกสารความตกลงตามแต่ละเสาความร่วมมือ ได้แก่ เสาความร่วมมือที่ ๑ ด้านการค้า (Trade) เสาความร่วมมือที่ ๒ ด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เสาความร่วมมือที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Clean Economy) และเสาความร่วมมือที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจที่เป็นธรรม (Fair Economy) รวมทั้งผลการประชุมระดับรัฐมนตรี IPEF ผ่านระบบทางไกล ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ และการเตรียมการสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรี IPEF และกิจกรรม IPEF Clean Economy Investor Forum ที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนที่สิงคโปร์ ตลอดจนการดำเนินการของไทยภายใต้ความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในสาขาต่าง ๆ อาทิ การจัดตั้งกลไกการหารือ IPEF Critical Minerals Dialogue เพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานด้านแร่สำคัญ และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด และการจัดตั้งกลไกการหารือ IPEF Tech Council เพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือด้านเทคโนโลยีไซเบอร์และเทคโนโลยีอุบัติใหม่ที่สำคัญ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล เป็นต้น

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ