ไทยเข้าร่วมการประชุม Coordinating Conference for the ASEAN Political-Security Community (ASCCO) ครั้งที่ ๑๖ ณ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย

ข่าวต่างประเทศ Monday May 13, 2024 13:15 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายพลพงศ์ วังแพน อธิบดีกรมอาเซียน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม Coordinating Conference for the ASEAN Political-Security Community (ASCCO) ครั้งที่ ๑๖ ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย โดยมีรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคงเป็นประธาน และร่วมด้วยผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน และประธานกลไกรายสาขาภายใต้ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองความมั่นคง ตลอดจนองคภาวะที่มีความสัมพันธ์กับประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง

ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติตามแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ (APSC Blueprint 2025) ซึ่งมีการดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๙๙ ก่อนที่จะครบกำหนดในปี ๒๕๖๘ และไทยได้มีบทบาทแข็งขันในสาขาความร่วมมือด้านกฎหมาย และการพัฒนาแผนงานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนอาเซียนภายใต้กรอบประชุมอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองและหัวหน้าฝ่ายกงสุลกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน (DGICM) นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินการของติมอร์-เลสเต เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน และหารือในประเด็นที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างเสา ตลอดจนแลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญด้านการเมืองและความมั่นคงอาเซียนสำหรับการจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. ๒๐๔๕ (ASEAN Vision 2045) และแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะใช้ชื่อว่าแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) โดยไทยให้ความสำคัญกับการนำบทเรียนที่ได้จากการปฏิบัติตาม APSC Blueprint 2025 อาทิ ในการกำหนดกลไกข้ามเสาที่รับผิดชอบประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างเสา เพื่อให้การดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพ

การประชุม ASCCO เป็นเวทีในการประสานงานระหว่างกลไกเฉพาะสาขาต่าง ๆ ภายใต้เสาการเมืองและความมั่นคง โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศ และบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติตามแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เพื่อให้ความร่วมมือในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนมีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้น

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ