รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำการพัฒนางานบริการประชาชน ในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเพชรบุรี

ข่าวต่างประเทศ Wednesday May 15, 2024 13:55 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตรวจเยี่ยมสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพชรบุรี และมอบนโยบายด้านการทูตเพื่อประชาชน โดยมีนางสาวรังสิมา โอฬาริกบุตร หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

รัฐมนตรีฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนางานบริการด้านการกงสุลอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย งานกงสุลเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ช่วยสนับสนุนการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าชายแดน และดูแลผลประโยชน์ของคนไทย รวมทั้งเน้นย้ำบทบาทของทีมงานและสำนักงานฯ ในการร่วมมือกับสำนักงานจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำงานร่วมกับภาคเอกชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างโอกาสในท้องถิ่น โดยเฉพาะภารกิจด้านการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ ซึ่งต้องทำงานเชิงรุก เน้นการประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกรักบ้านเกิด และเตือนภัยคนไทยในพื้นที่ เพื่อมิให้ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์หรือถูกหลอกไปทำงานในต่างประเทศ

นอกจากนี้ รัฐมนตรีฯ ได้พบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาใช้บริการเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นเพื่อนำมาพัฒนางานบริการและกำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการต่างประเทศเกิดผลเป็นรูปธรรมด้วย

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ชั้น ๒ เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๑๐.๐๐ ? ๑๘.๐๐ น. (ไม่หยุดพักกลางวัน/ปิดรับคิว ๑๗.๓๐ น.)

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ