ไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมประชุมหารือทวิภาคีว่าด้วยความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cybersecurity Dialogue) ครั้งที่ ๒ ที่กรุงโซล

ข่าวต่างประเทศ Monday May 20, 2024 16:26 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายโสรัจ สุขถาวร เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคีว่าด้วยความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (Thailand-Republic of Korea Cybersecurity Dialogue) ครั้งที่ ๒ ณ กรุงโซล โดยเป็นประธานการประชุมร่วมกับนาย Rhee Dongyeol เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งกำกับดูแลภารกิจความมั่นคงระหว่างประเทศ

ในการนี้ นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และพลตรี ธีรวุฒิ วิทยากรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติได้ร่วมคณะฝ่ายไทยในการประชุมหารือ โดยทั้งฝ่ายไทยและสาธารณรัฐเกาหลีได้แจ้งพัฒนาการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศตน พร้อมแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมทั้งหารือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี กรอบอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี และกรอบสหประชาชาติ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือและให้มีการติดตามความคืบหน้ากันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ต่อมา ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะผู้แทนไทยได้เยือนบริษัท AhnLab ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำของสาธารณรัฐเกาหลี และเยือนสำนักงาน Korea Internet & Security Agency (KISA) ประจำกรุงโซล โดยฝ่ายไทยได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงทางไซเบอร์กับผู้บริหารของ AhnLab และ KISA รวมทั้งได้หารือแนวทางการจัดการกับเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐและเอกชนในประเด็นความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศ

การประชุมหารือทวิภาคีว่าด้วยความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี เป็นกรอบความร่วมมือที่กระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายร่วมริเริ่ม โดยเป็นกรอบความร่วมมือทวิภาคีด้านความมั่นคงทางไซเบอร์กรอบแรกที่ไทยมีกับต่างประเทศ ในขณะที่สาธารณรัฐเกาหลีได้ริเริ่มกรอบความร่วมมือฯ นี้กับไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ