ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมอาเซียน-จีนว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ ครั้งที่ ๔๓ และการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลในทะเลจีนใต้

ข่าวต่างประเทศ Monday May 20, 2024 16:27 —กระทรวงการต่างประเทศ

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมอาเซียน-จีนว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ ครั้งที่ ๔๓ และการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลในทะเลจีนใต้

เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมอาเซียน-จีนว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ ครั้งที่ ๔๓ ณ กรุงเทพฯ โดยมีเมียนมา ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน และจีนเป็นประธานร่วม และนายพลพงศ์ วังแพน อธิบดีกรมอาเซียน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ

ที่ประชุมฯ ได้ทบทวนการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea: DOC) แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ และสานต่อการเจรจาจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea: COC) ที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ รวมทั้งหารือแนวทางการเร่งรัดการเจรจาจัดทำ COC

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ไทยยังได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลในทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของอาเซียนและจีนในการส่งเสริมความร่วมมือที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามหลักการและความร่วมมือภายใต้ DOC

ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้เดินทางไปศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลของไทยด้วย

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


แท็ก อาเซียน  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ