ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior Officials’ Meeting: ASEAN SOM) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวต่างประเทศ Wednesday June 12, 2024 14:10 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior Officials? Meeting: ASEAN SOM) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การประชุมคณะกรรมการบริหารสำหรับเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Meeting of the Executive Committee of the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone Commission: SEANWFZ ExCom) การประชุมคณะทำงานภายใต้คณะมนตรีประสานงานอาเซียนว่าด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต (ASEAN Coordinating Council Working Group (ACCWG) on Timor-Leste?s Application for ASEAN Membership) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Senior Officials? Meeting: APT SOM) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit Senior Officials? Meeting: EAS SOM) ที่เวียงจันทน์ สปป. ลาว

ที่ประชุม ASEAN SOM ได้หารือเกี่ยวกับข้อริเริ่มและประเด็นเร่งด่วนภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของ สปป. ลาว ซึ่งปลัดกระทรวงฯ ได้ย้ำการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของไทย โดยเฉพาะในสาขาความยั่งยืนที่ไทยมีแผนจะร่วมกับ สปป. ลาว จัดกิจกรรม ?AOIP Forum: Towards UN Sustainable Development Goals 2030? ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่เวียงจันทน์ ที่ประชุมยังได้หารือการเสริมสร้างความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนกับภาคีภายนอก และประเด็นสำคัญเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๗ และการประชุมที่เกี่ยวข้องในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ในโอกาสนี้ ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ปลัดกระทรวงฯ ได้รายงานการเตรียมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๓๙ ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ นี้ด้วย

ในการเข้าร่วมประชุมข้างต้น ปลัดกระทรวงฯ ยังได้มีโอกาสกับนางสาวเดบอราห์ กีลส์ (Deborah Geels) รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ (กลุ่มทวีปอเมริกาและเอเชีย) และเจ้าหน้าที่อาวุโสนิวซีแลนด์ และนางสาว Michelle Chan รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าเครือรัฐออสเตรเลีย ดูแลภารกิจกลุ่มเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายพลพงศ์ วังแพน อธิบดีกรมอาเซียน ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum Senior Officials? Meeting: ARF SOM) โดยได้เน้นย้ำบทบาทที่สำคัญของกรอบการประชุม ARF ในฐานะเวทีเพื่อการหารือประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงที่เป็นรูปธรรมในโครงสร้างสถาปัตยกรรมของภูมิภาค ที่ประชุม ARF SOM ยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงเมียนมา ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน ทะเลจีนใต้ คาบสมุทรเกาหลี และตะวันออกกลางด้วย

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ