กระทรวงการต่างประเทศร่วมสนับสนุน ศอ.บต. นำคณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๗

ข่าวต่างประเทศ Tuesday June 18, 2024 13:38 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เอกอัครราชทูต และผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมสนับสนุนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในการนำคณะทูตจากประเทศมุสลิม ๘ ประเทศ เดินทางเยือน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิม ประจำปี ๒๕๖๗ ในหัวข้อ ?การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่?

นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี นายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา พร้อมด้วยนายโสรัจ สุขถาวร เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง และนายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ได้ร่วมเยือน ๓ จังหวัด เพื่อร่วมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสและศักยภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่ให้แก่คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมที่เข้าร่วม ๘ ประเทศ ได้แก่ เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย จากบรูไนดารุสซาลาม อียิปต์ และอิหร่าน อุปทูต จากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย มัลดีฟส์ และไนจีเรียประจำประเทศไทย อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย และกงสุล สถานกงสุลใหญ่อุซเบกิสถานประจำประเทศไทย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมต้อนรับคณะทูตฯ ในช่วงค่ำวันแรกของกำหนดการ โดยได้ย้ำถึงการที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศเป็นศูนย์กลางด้านต่าง ๆ ของภูมิภาค อาทิ ด้านอาหาร ด้านการแพทย์และสุขภาพ ด้านการบิน การขนส่ง และด้านเมืองท่องเที่ยว อีกทั้งได้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยที่จะร่วมมือกับกลุ่มประเทศมุสลิมในหลากหลายสาขา เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตลอด ๓ วัน คณะทูตฯ ได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน และนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ รวมทั้งศักยภาพทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การค้าการลงทุน ธุรกิจฮาลาล และการท่องเที่ยว รวมทั้งได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญของทั้ง ๓ จังหวัด ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ (๑) ด้านภาพรวมนโยบายรัฐบาล ได้รับฟังการบรรยาย ณ TK Park จังหวัดยะลา และได้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนา-พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (๒) ด้านเศรษฐกิจ ได้เยี่ยมชมการจัดแสดงสินค้าของจังหวัดปัตตานี และกลุ่มยาริง-บาติก พร้อมพบปะกับกลุ่ม นักธุรกิจผู้ผลิตและส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพของทั้ง ๓ จังหวัด ตลอดจนเยี่ยมชมจุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก แห่งที่ ๒ และ (๓) ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ได้เยี่ยมชมมัสยิดกลางปัตตานี พร้อมทั้งพบปะกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารู และพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัล-กุรอาน จังหวัดนราธิวาส

คณะทูตฯ ได้แสดงความขอบคุณและชื่นชมการจัดการเยือนดังกล่าว อันเป็นโอกาสให้ได้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งแตกต่างจากภาพสถานการณ์ความไม่สงบที่ปรากฏในข่าว รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศมุสลิมในทุกมิติ เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ