กระทรวงการต่างประเทศเชิญหน่วยราชการไทยประชุมพิจารณาแนวทางสนับสนุนไทยและคนไทยในการลงสมัครรับเลือกตั้งในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนยูเอ็นและคณะกรรมการบริหารยูเนสโก

ข่าวต่างประเทศ Tuesday July 2, 2024 15:32 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการเลือกตั้งของไทยและการสมัครเข้าทำงานของคนไทยในองค์การระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ที่ประชุมฯ ได้ร่วมพิจารณาแนวทางการสนับสนุนการลงสมัครรับเลือกตั้งของไทยในองค์การระหว่างประเทศ การรณรงค์หาเสียง และได้ร่วมพิจารณาแผนการลงสมัครรับเลือกตั้งของไทยและการสมัครเข้าทำงานของคนไทยในองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการเตรียมการและวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้ไทยประสบผลสำเร็จในการลงสมัครรับเลือกตั้งและเพื่อส่งเสริมบทบาทไทยอย่างสร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศ

ในอนาคตอันใกล้ ไทยกำลังลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๕-๒๐๒๗ และสมาชิกคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๕-๒๐๒๙ ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามลำดับ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการว่าด้วยการเลือกตั้งของไทยและการสมัครเข้าทำงานของคนไทยในองค์การระหว่างประเทศ แต่งตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการประสานงานด้านสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ และองค์การต่างประเทศ ซึ่งมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นฝ่ายเลขานุการ ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วยสมาชิกจาก ๓๘ หน่วยราชการ โดยมีอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศเป็นประธาน และมีหน้าที่หลัก คือ พิจารณานโยบายและให้ข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเลือกตั้งของไทยและการสมัครเข้าทำงานของคนไทยในตำแหน่งต่าง ๆ ของสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ