พิธีเปิดถนนหมายเลข 67 (ช่องสะงำ-อันลองเวง-เสียมราฐ) วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ข่าวต่างประเทศ Wednesday July 8, 2009 14:01 —กระทรวงการต่างประเทศ

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2552 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทย จะเดินทางไปร่วมพิธีเปิดถนนหมายเลข 67 (ช่องสะงำ-อันลองเวง-เสียมราฐ) ที่จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามคำเชิญของสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา

โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 67 เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมเชื่อมโยงที่รัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนแก่รัฐบาลกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2546 ซึ่งอนุมัติการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

1. ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบถนนตลอดสายระยะทาง 152 กม. (18 ล้านบาท) ก่อสร้างเส้นทางสายช่องสะงำ-เมืองอันลองเวง ระยะทาง 18 กม. (95 ล้านบาท)และซ่อมบำรุงถนนช่วงเมืองอันลองเวง-เสียมราฐ ระยะทาง 131 กม. (13 ล้านบาท) เพื่อรอการพัฒนาถนนโดยรัฐบาลกัมพูชา

2. ความช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อพัฒนาถนนช่วงเมืองอันลองเวง-เสียมราฐ

ต่อมา รัฐบาลไทยได้อนุมัติเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนจำนวน 1,300 ล้านบาท ตามคำร้องขอของรัฐบาลกัมพูชา โดยได้มีการลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 ระหว่าง Exim Bank ในฐานะผู้ให้กู้กับรัฐบาลกัมพูชาและสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ในฐานะตัวแทนผู้ให้กู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี นาน 30 ปี มีระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี

การพัฒนาถนนได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2550 โดยบริษัท ช. การช่าง และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552

ถนนหมายเลข 67 ถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างรัฐบาลไทย-กัมพูชา และประชาชนของสองประเทศ โดยจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทยกับภาคเหนือของกัมพูชา และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางอารยธรรมขอม การค้าการลงทุน และการแลกเปลี่ยนในสาขาต่าง ๆ ระหว่างประชาชนไทย-กัมพูชา นอกจากนี้ ยังนับเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดที่เชื่อมประเทศไทยเข้ากับจังหวัดเสียมราฐ ซึ่งเป็นศูนย์กลางอารยธรรมขอมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สุดของกัมพูชา

กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 643-5170 โทรสาร. 643-5169 E-mail : div0704@mfa.go.th--จบ--

-พห-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ