ประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็นผู้บุกเบิกตลาดตราสารหนี้สีเขียวของภาครัฐในปี 2020 จาก Climate Bonds Initiative (CBI)

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday April 22, 2021 16:51 —กระทรวงการคลัง

ฉบับที่ 89/2564                                                                     วันที่ 22 เมษายน 2564

ประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็นผู้บุกเบิกตลาดตราสารหนี้สีเขียวของภาครัฐในปี 2020
จาก Climate Bonds Initiative (CBI)
นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้รับการยกย่องในฐานะผู้บุกเบิกตลาดพันธบัตรสีเขียวของภาครัฐจากการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)โดยได้รับรางวัล Sovereign Green Market Pioneer จาก Climate Bonds Initiative (CBI) ในงานClimate Bonds Awards ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานและรัฐบาลเพื่อแสดงถึงความพยายามและความสำเร็จจากการระดมทุนภายใต้กรอบความยั่งยืนในปี 2020 ที่มีอิทธิพลในระดับสาขาและภูมิภาคต่อการจัดหาเงินทุนที่มีส่วนในการช่วยลดการปล่อยมลพิษตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นรางวัลที่ 6 ของพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนที่ออกโดยรัฐบาลไทยโดย CBI เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจากสหราชอาณาจักรที่ผลักดันการระดมทุนเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสังคม และธรรมภิบาล ซึ่งการได้รับรางวัลจาก CBI ของไทยในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนโดย สบน. ที่ผ่านมาเป็นไปตามมาตรฐานและยังได้รับการยอมรับจากหน่วยงานสากลในต่างประเทศ โดยเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับการออกตราสารของรัฐบาลให้เป็นสากลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ ยังเป็นการตอกย้ำจุดยืนและความร่วมมือของไทยกับประเทศภาคีนานาชาติในความพยายามแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ สบน. ขอขอบคุณCBI นักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีส่วนร่วมให้การออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของรัฐบาลที่ผ่านมาด้วยดีสบน. ยังมีความมุ่งมั่นที่จะต่อยอดความสำเร็จโดยการขยายสาขาและโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เข้าข่ายการได้รับสนับสนุนจากการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมตลาดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยยิ่งขึ้น

ที่มา : https://events.climatebonds.net/awards


สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

โทร. 0 2271 7999 ต่อ 5821 หรือ 5817

ที่มา: กระทรวงการคลัง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ