ข่าวอินโฟเควสท์
01:50 Ifo ชี้ผู้เชี่ยวชาญมีความไม่มั่นใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก   Ifo ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมนี เปิดเผยว่า ผู้เ…
01:26 ราคาหุ้น"โกลด์แมน แซคส์"ทรุด หลังมาเลเซียทวงเงินค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุนฉาว 1MDB   ราคาหุ้นของโกลด์แมน แซคส์ทรุดตัวลง 6.8% ในวันนี้ ซึ่งเป็นกา…
01:08 นักวิเคราะห์หั่นตัวเลขคาดการณ์ยอดขาย iPhone XR ลง 30 ล้านเครื่อง   นายโก๊ะ หมิง ฉี ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์จากบริษัททีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล ซิเคียว…
00:42 WEF ชี้การโจมตีทางไซเบอร์,ราคาพลังงาน,ระบบธรรมาภิบาล เป็นภัยคุกคามต่อภาคธุรกิจ   เวิลด์ อิโคโนมิค ฟอรั่ม (WEF) ระบุในรายงานว่า ความปลอดภัยในโลก…

ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 16 ต.ค. 2561

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน -- อังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 07:22:56 น.
Today is October 16, 2018
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities

PTT     BCP  Shell    Esso  Chevron    IRPC     PT   Susco    Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)      30.95   30.95  30.95   30.95    30.95   30.95  30.95   30.95   30.95

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)      27.94   27.94  27.94   27.94    27.94       -  27.94   27.94   27.94

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)      21.74   21.74      -       -        -       -      -   21.74   21.74

แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)      30.68   30.68  30.68   30.68    30.68   30.68  30.68   30.68   30.68

เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)             38.06       -      -       -    38.51       -  38.56   38.36   38.16

ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)                29.89   29.89  29.89   29.89    29.89   29.89  29.89   29.89   29.89

ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม                        32.89   33.76  33.76   33.76    33.76       -      -       -       -

มีผลตั้งแต่ (Effective Date)                13-Oct  13-Oct 13-Oct  13-Oct   13-Oct  13-Oct 13-Oct  13-Oct  13-Oct

NGV (Baht/Kg)                            15.13

16-Oct
Glossary อธิบายศัพท์
MOGAS          Motor Gasoline = ULG, UGR
น้ำมันเบนซิน

ULG 95 RON     Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
Gasohol E10    Gasoline with Ethanol 10% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
Gasohol E20    Gasoline with Ethanol 20% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
HSD 0.05%S     High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%
-- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โทร 0-2612-1555 --
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง