ข่าวอินโฟเควสท์
17:25 ตำรวจฮ่องกงตั้งแนวป้องกันสถานีรถไฟหลักไปสนามบิน ป้องกันผู้ประท้วงขัดขวางการเดินทาง   ตำรวจปราบจราจลฮ่องกงรวมตัวตั้งแนวป้องกันบริเวณสถานีรถไฟหลั…
16:08 AIIB เตรียมลงทุนในอาเซียน 1.09 พันล้านดอลลาร์เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ   นายจิน หลี่กุน ประธานธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐา…
14:19 หัวหน้าครม.ฮ่องกงเผยพยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยอย่างจริงใจ   นายเช็ง คิน ชัง หัวหน้าคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐป…
12:40 "มาเซราติ" เรียกคืนรถยนต์ 711 คันในจีน หลังพบปัญหาที่ไฟหน้า   บริษัทมาเซราติ ประกาศเรียกคืนรถยนต์นำเข้า 711 คันที่ขายในจีน หลังพบปัญหาไฟหน้าบกพ…
12:08 ญี่ปุ่นเตือนไต้ฝุ่น "ตาปาห์" อาจก่อคลื่นสูงและดินถล่มในทางตะวันตกของญี่ปุ่น   กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) ออกประกาศเตือนว่า พายุไต้ฝุ่น "ตาปา…

ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 7 ส.ค. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน -- พุธที่ 7 สิงหาคม 2562 07:28:00 น.
Today is August 7, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities

PTT     BCP  Shell    Esso  Chevron    IRPC     PT   Susco    Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)      27.55   27.55  27.55   27.55    27.55   27.55  27.55   27.55   27.55

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)      24.54   24.54  24.54   24.54    24.54       -  24.54   24.54   24.54

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)      19.94   19.94      -       -        -       -      -   19.94       -

แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)      27.28   27.28  27.28   27.28    27.28   27.28  27.28   27.28   27.28

เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)             34.96       -      -       -    35.41       -  35.46   35.26       -

ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)                25.99   25.99  25.99   25.99    25.99   25.99  25.99   25.99   25.99

ดีเซลหมุนเร็ว B10                           24.99   24.99      -       -        -       -      -       -       -

ดีเซลหมุนเร็ว B20                           20.99   20.99  20.99   20.99    20.99       -  20.99   20.99       -

ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม                        29.84   29.86  30.05   30.05    30.30       -      -       -       -

มีผลตั้งแต่ (Effective Date)                06-Aug  06-Aug 06-Aug  06-Aug   06-Aug  06-Aug 06-Aug  06-Aug  06-Aug

NGV (Baht/Kg)                            15.85

16-Jul
Glossary อธิบายศัพท์
MOGAS          Motor Gasoline = ULG, UGR
น้ำมันเบนซิน

ULG 95 RON     Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
Gasohol E10    Gasoline with Ethanol 10% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
Gasohol E20    Gasoline with Ethanol 20% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
HSD 0.05%S     High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%
-- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โทร 0-2612-1555 --
ข่าวที่เกี่ยวข้อง