ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 21 ส.ค. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday August 21, 2019 07:54 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is August 21, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   27.35  27.35 27.35  27.35  27.35  27.35 27.35  27.35  27.35
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   24.34  24.34 24.34  24.34  24.34    - 24.34  24.34  24.34
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   19.89  19.89   -    -    -    -   -  19.89    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   27.08  27.08 27.08  27.08  27.08  27.08 27.08  27.08  27.08
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       34.76    -   -    -  35.21    - 35.26  35.06    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        25.79  25.79 25.79  25.79  25.79  25.79 25.79  25.79  25.79
ดีเซลหมุนเร็ว B10              24.79  24.79   -    -    -    -   -    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              20.79  20.79 20.79  20.79  20.79    - 20.79  20.79    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            29.64  29.66 29.85  29.85  30.10    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        21-Aug 21-Aug 21-Aug 21-Aug  21-Aug 21-Aug 21-Aug 21-Aug 21-Aug

NGV (Baht/Kg)              15.66
                    21-Aug
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   Rice   ESSO   gas   oil  

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ