ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 23 ก.ย. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ Monday September 23, 2019 07:13 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is September 23, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   27.95  27.95 27.95  27.95  27.95  27.95 27.95  27.95  27.95
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   24.94  24.94 24.94  24.94  24.94    - 24.94  24.94  24.94
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   20.19  20.19   -    -    -    -   -  20.19    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   27.68  27.68 27.68  27.68  27.68  27.68 27.68  27.68  27.68
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       35.36    -   -    -  35.81    - 35.86  35.66    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        26.39  26.39 26.39  26.39  26.39  26.39 26.39  26.39  26.39
ดีเซลหมุนเร็ว B10              25.39  25.39   -    -    -    -   -    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              21.39  21.39 21.39  21.39  21.39    - 21.39  21.39    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            30.24  30.26 30.54  30.54  30.54    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        21-Sep 21-Sep 21-Sep 21-Sep  21-Sep 21-Sep 21-Sep 21-Sep 21-Sep

NGV (Baht/Kg)              15.49
                    16-Sep
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   ESSO   Rice   gas   oil  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ