ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 27 ก.ย. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ Friday September 27, 2019 07:38 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is September 27, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   27.55  27.55 27.55  27.55  27.55  27.55 27.55  27.55  27.55
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   24.54  24.54 24.54  24.54  24.54    - 24.54  24.54  24.54
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   19.99  19.99   -    -    -    -   -  19.99    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   27.28  27.28 27.28  27.28  27.28  27.28 27.28  27.28  27.28
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       34.96    -   -    -  35.41    - 35.46  35.26    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        25.99  25.99 25.99  25.99  25.99  25.99 25.99  25.99  25.99
ดีเซลหมุนเร็ว B10              24.99  24.99   -    -    -    -   -    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              20.99  20.99 20.99  20.99  20.99    - 20.99  20.99    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            29.84  29.86 30.24  30.14  30.14    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        27-Sep 27-Sep 27-Sep 27-Sep  27-Sep 27-Sep 27-Sep 27-Sep 27-Sep

NGV (Baht/Kg)              15.49
                    16-Sep
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   Rice   ESSO   oil   gas  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ