ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 8 ต.ค. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday October 8, 2019 07:23 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is October 8, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   23.84  23.84 23.84  23.84  23.84  23.84 23.84  23.84  23.84
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   23.84  23.84 23.84  23.84  23.84    - 23.84  23.84  23.84
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   19.64  19.64   -    -    -    -   -  19.64    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   26.58  26.58 26.58  26.58  26.58  26.58 26.58  26.58  26.58
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       34.26    -   -    -  34.71    - 34.76  34.56    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        25.69  25.69 25.69  25.69  25.69  25.69 25.69  25.69  25.69
ดีเซลหมุนเร็ว B10              23.69  23.69   -    -    -    -   -    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              22.69  22.69 22.69  22.69  22.69    - 22.69  22.69    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            29.54  29.56 29.94  29.94  29.94    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        04-Oct 04-Oct 04-Oct 04-Oct  04-Oct 04-Oct 04-Oct 04-Oct 04-Oct

NGV (Baht/Kg)              15.49
                    16-Sep
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   ESSO   Rice   oil   gas  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ