ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 8 ม.ค. 2563

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday January 8, 2020 07:41 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is January 8, 2020
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   26.45  26.45 26.45  26.45  26.45  26.45 26.45  25.95  25.95
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   23.44  23.44 23.44  23.44  23.44    - 23.44  22.94  22.94
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   19.04  19.04   -    -    -    -   -  18.74    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   26.18  26.18 26.18  26.18  26.18  26.18 26.18  25.68  25.68
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       33.86    -   -    -  34.31    - 34.36  33.36    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        27.39  27.39 27.39  27.39  27.39  27.39 27.39  26.89  26.89
ดีเซลหมุนเร็ว B10              25.39  25.39 25.39  25.39  25.39    - 24.89    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              24.39  24.39 24.39  24.39  24.39    - 24.39  23.89    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            31.24  31.26 31.84  31.84  31.64    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)         6-Jan  6-Jan 6-Jan  6-Jan  6-Jan  6-Jan 6-Jan  6-Jan  6-Jan

NGV (Baht/Kg)              15.62
                    16-Dec
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   ESSO   Rice   gas   oil  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ