ราคาก๊าซ LPG วันที่ 30 มีนาคม 2563

ข่าวเศรษฐกิจ Monday March 30, 2020 07:32 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is March 30, 2020

หน่วย: บาท/ลิตร

Retail Prices in Bangkok & Vicinities

                     ปตท.
ราคาก๊าซ LPG สถานีบริการ : บาท/ลิตร     11.46

ราคาก๊าซ LPG บรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) : บาท
- 4 กก.                 94-155
- 13.50 กก.                -
- 15 กก.                 318
- 48 กก.                938-1,119

มีผลบังคับใช้วันที่               24 Mar
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมค่าขนส่งไปยังสถานที่ของผู้ซื้อ ซึ่งมีระยะทางขนส่งในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร แต่ไม่รวมค่าบริการขนส่งขึ้นอาคารสูง

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ