ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 14 ก.ค. 2563

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday July 14, 2020 07:33 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is July 14, 2020
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   21.85  21.85 21.85  21.85  21.85  21.85 21.85  21.85  21.85
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   20.34  20.34 20.34  20.34  20.34    - 20.34  20.34  20.34
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   18.14  18.14   -    -    -    -   -    -    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   21.58  21.58 21.58  21.58  21.58  21.58 21.58  21.58  21.58
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       29.26    -   -    -  29.71    - 29.76  29.26    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        22.49  22.49 22.49  22.49  22.49  22.49 22.49  22.49  22.49
ดีเซลหมุนเร็ว B10              19.49  19.49 19.49  19.49  19.49  19.49 19.49  19.49    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              19.24  19.24 19.24  19.24  19.24    - 19.24  19.24    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            26.94  26.96 28.94  28.94  28.94    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        11-Jul 11-Jul 11-Jul 11-Jul  11-Jul 11-Jul 11-Jul 11-Jul 11-Jul

NGV (Baht/Kg)              15.31
                    16-Jun
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   ESSO   Rice   oil   gas  

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ