ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 24 ก.ย. 2563

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday September 24, 2020 07:30 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is September 24, 2020
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   21.75  21.75 22.25  21.75  21.75  21.75 21.75  21.75  21.75
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   20.24  20.24 20.74  20.24  20.24    - 20.24  20.24  20.24
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   18.04  18.04   -    -    -    -   -    -    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   21.48  21.48 21.98  21.48  21.48  21.48 21.48  21.48  21.48
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       29.16    -   -    -  29.61    - 29.66  29.16    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        21.29  21.29 21.69  21.29  21.29  21.29 21.29  21.29  21.29
ดีเซลหมุนเร็ว B10              18.29  18.29 18.69  18.29  18.29  18.29 18.29  18.29    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              18.04  18.04 18.44  18.04  18.04    - 18.04  18.04    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            25.74  25.76 28.14  27.74  27.74    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        24-Sep 24-Sep 19-Sep 24-Sep  24-Sep 24-Sep 24-Sep 24-Sep 24-Sep

NGV (Baht/Kg)              14.17
                    16-Sep
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   ESSO   Rice   gas   oil  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ