ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 6 พ.ย. 2563

ข่าวเศรษฐกิจ Friday November 6, 2020 07:34 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is November 6, 2020
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   21.05  21.05 21.45  21.05  21.05  21.05 21.05  21.05  21.05
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   19.54  19.54 19.94  19.54  19.54    - 19.54  19.54  19.54
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   17.54  17.54   -    -    -    -   -    -    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   20.78  20.78 21.18  20.78  20.78  20.78 20.78  20.78  20.78
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       28.46    -   -    -  28.91   -  28.96  28.46    -
ดีเซลหมุนเร็ว B7              21.59  21.59 21.99  21.59  21.59  21.59 21.59  21.59  21.59
ดีเซลหมุนเร็ว HSD (B10)           18.59  18.59 18.99  18.59  18.59  18.59 18.59  18.59    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              18.34  18.34 18.74  18.34  18.34    - 18.34  18.34    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            26.04  26.06 28.44  27.44  28.04    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        05-Nov 05-Nov 06-Nov 05-Nov  05-Oct 05-Nov 05-Nov 05-Nov  05-Nov

NGV (Baht/Kg)              18.83
                    16-Oct
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   Rice   ESSO   oil   gas  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ