ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 13 พ.ย. 2563

ข่าวเศรษฐกิจ Friday November 13, 2020 07:38 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is November 13, 2020
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   21.85  21.85 21.95  21.85  21.85  21.85 21.85  21.85  21.85
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   20.34  20.34 20.44  20.34  20.34    - 20.34  20.34  20.34
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   17.99  17.99   -    -    -    -   -    -    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   21.58  21.58 21.68  21.58  21.58  21.58 21.58  21.58  21.58
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       29.26    -   -    -  29.71   -  29.76  29.26    -
ดีเซลหมุนเร็ว B7              22.89  22.89 22.99  22.89  22.89  22.89 22.89  22.89  22.89
ดีเซลหมุนเร็ว                19.89  19.89 19.99  19.89  19.89  19.89 19.89  19.89    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              19.64  19.64 19.74  19.64  19.64    - 19.64  19.64    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            27.34  27.36 29.44  28.74  29.34    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        12-Nov 12-Nov 11-Nov 12-Nov  13-Nov 12-Nov 12-Nov 12-Nov 12-Nov

NGV (Baht/Kg)              18.83
                    16-Oct
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   Rice   ESSO   oil   gas  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ