ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 25 ม.ค. 2564

ข่าวเศรษฐกิจ Monday January 25, 2021 07:21 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is January 25, 2021
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       31.66    -   -    -  32.11   -  32.16  31.86    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   24.25  24.25 24.25  24.45  24.25  24.25 24.25  24.45  24.45
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   23.98  23.98 23.98  23.98  23.98  23.98 23.98  24.18  24.18
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   22.74  22.74 22.74  22.74  22.74    - 22.74  22.94  22.94
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   19.49  19.49   -    -    -    -   -    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B7              25.09  25.09 25.09  25.09  25.09  25.09 25.09  25.29  25.09
ดีเซลหมุนเร็ว                22.09  22.09 22.09  22.09  22.09  22.09 22.09  22.29    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              21.84  21.84 21.84  21.84  21.84    - 21.84  22.04    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            29.54  29.56 31.54  30.94  31.54    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        19-Jan 19-Jan 19-Jan 20-Jan  19-Jan 19-Jan 19-Jan 16-Jan 16-Jan

NGV (Baht/Kg)              13.35
                    16-Jan
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   ESSO   Rice   oil   gas  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ