ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 20 เม.ย. 2564

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday April 20, 2021 07:09 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is April 20, 2021
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       34.66    -   -    -  35.11    - 35.16  34.66    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   27.25  27.25 27.25  27.25  27.25  27.25 27.25  27.25  27.25
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   26.98  26.98 26.98  26.98  26.98  26.98 26.98  26.98  26.98
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   25.74  25.74 25.74  25.74  25.74    - 25.74  25.74  25.74
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   21.49  21.49   -    -    -    -   -    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B7              27.09  27.09 27.09  27.09  27.09  27.09 27.09  27.09  27.09
ดีเซลหมุนเร็ว                24.09  24.09 24.09  24.09  24.09  24.09 24.09  24.09  24.09
ดีเซลหมุนเร็ว B20              23.84  23.84 24.04    -  23.84    - 23.84  23.84    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            31.76  31.86 33.54  33.16  33.74    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        20-Apr 20-Apr 19-Apr 20-Apr  20-Apr 20-Apr 20-Apr 20-Apr 20-Apr

NGV (Baht/Kg)              13.49
                    16-Apr
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   Rice   ESSO   oil   gas  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ