ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 24 มิ.ย. 2564

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday June 24, 2021 07:31 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is June 24, 2021
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP  Shell  Esso  Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       36.16    -    -    -  36.61    - 36.66  36.16    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   28.75  28.75  29.05  28.75  28.75  28.75 28.75  28.75  28.75
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   27.24  27.24  27.54  27.24  27.24    - 27.24  27.24  27.24
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   28.48  28.48  28.78  28.48  28.48  28.48 28.48  28.48  28.48
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   22.44  22.44    -    -    -    -   -    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B7              28.79  28.79  28.99  28.79  28.79  28.79 28.79  28.79  28.79
ดีเซลหมุนเร็ว HSD (B10)           25.79  25.79  25.99  25.79  25.79  25.79 25.79  25.79  25.79
ดีเซลหมุนเร็ว B20              25.54  25.54  25.94    -  25.54    - 25.54  25.54    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            33.56  33.56  35.44  34.96  35.54    -   -    -    -

มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        24-Jun  24-Jun  24-Jun 24-Jun  24-Jun  24-Jun 24-Jun 24-Jun 24-Jun

NGV (Baht/Kg)              14.31
                    16-Jun
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   Rice   ESSO   oil   gas  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ