ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 17 ก.ย. 2564

ข่าวเศรษฐกิจ Friday September 17, 2021 07:10 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is September 17, 2021
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP  Shell  Esso  Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   29.55  29.55  30.05  29.55   29.55  29.55 29.55  29.55  29.55
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   28.04  28.04  28.54  28.04   28.04    - 28.04  28.04  28.04
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   22.59  22.59    -    -     -    -   -    -    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   29.28  29.28  29.78  29.28   29.28  29.28 29.28  29.28  29.28
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       36.96    -    -    -   37.41    - 37.46  36.96    -
ดีเซลหมุนเร็ว B7              29.59  29.59  29.89  29.59   29.59  29.59 29.59  29.59  29.59
ดีเซลหมุนเร็ว HSD (B10)           26.59  26.59  26.89  26.59   26.59  26.59 26.59  26.59  26.59
ดีเซลหมุนเร็ว B20              26.34  26.34  26.84  26.34     -  26.34 26.34    -  26.34
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            34.36  34.36  36.34  35.76   36.04    -   -    -    -

มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        15-Sep  15-Sep  17-Sep 15-Sep  15-Sep 15-Sep 15-Sep 15-Sep 15-Sep

NGV (Baht/Kg)              15.80
                    16-Sep
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   Rice   ESSO   gas   oil  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ