ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 26 พ.ย. 2564

ข่าวเศรษฐกิจ Friday November 26, 2021 07:58 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is November 26, 2021

ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี

ปทุมธานี และสมุทรปราการ

หน่วย: บาท/ลิตร

Retail Prices in Bangkok & Vicinities

                      PTT   BCP  Shell   Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   31.05  31.05  31.85  31.35  31.45  31.05  31.45  31.45 31.35
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   29.54  29.54  30.34  29.84  29.94    -  29.94  29.94 29.84
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   23.69  23.69    -    -    -    -    -    -   -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   30.78  30.78  31.58  31.08  31.18  30.78  31.18  31.18 31.08
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       38.46    -    -    -  39.31    -  39.36  39.36   -
ดีเซลหมุนเร็ว B7              28.84  28.84  29.64  29.14  29.44  28.84  29.24  29.24 29.14
ดีเซลหมุนเร็ว HSD (B10)           28.69  28.69  29.49  28.99  29.29  28.69  29.09  29.09 28.99
ดีเซลหมุนเร็ว B20              28.59  28.59  29.39    -  29.19    -  28.99  28.99   -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            34.46  34.86  36.09  35.86  36.09    -    -    -   -

มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        24-Nov  24-Nov 25-Nov  25-Nov  25-Nov 24-Nov 26-Nov 26-Nov 25-Nov

NGV (Baht/Kg)              15.59
                    16-Nov
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   Rice   ESSO   oil   gas  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ