ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 16 ก.ย. 2565

ข่าวเศรษฐกิจ Friday September 16, 2022 08:15 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is September 16, 2022

ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี

ปทุมธานี และสมุทรปราการ

หน่วย: บาท/ลิตร

Retail Prices in Bangkok & Vicinities

Retail Prices in Bangkok & Vicinities     ปตท      บางจาก     เชลล์      เอสโซ่      เชฟรอน     ไออาร์พีซี      พีทีจี               เพียว     ซัสโก้ ดีลเลอร์
Unit : Baht/Litre               PTT       BCP      Shell      Esso     Chevron      IRPC     เอ็นเนอยี     Susco      Pure       SUSCO
                                                                       PT                       Dealers
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)     43.26       -        -        -       43.71       -       43.76      43.76       -        43.76
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)     35.85      35.85      35.85      35.85      35.85      35.85      35.85      35.85      35.85       35.85
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)     35.58      35.58      35.85      35.58      35.58      35.58      35.58      35.58      35.58       35.58
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)     34.74      34.74      34.74      34.74      34.74       -       34.74      34.74      34.74       34.74
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)         32.74      32.74       -        -        -        -        -        -        -         -
ดีเซลหมุนเร็ว B7                34.94      34.94      34.94      34.94      34.94      34.94      34.94      34.94      34.94       34.94
ดีเซลหมุนเร็ว HSD (B10)             34.94      34.94      34.94      34.94      34.94      34.94      34.94      34.94      34.94       34.94
ดีเซลหมุนเร็ว B20                34.94      34.94      34.94       -       34.94       -       34.94      34.94       -        34.94
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม              44.66      44.66      45.66      45.66      45.66       -        -        -        -         -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)          14 Sep 05:00  14 Sep 05:00  16 Sep 05:00  16 Sep 05:00  16 Sep 05:00  14 Sep 05:00  14 Sep 05:00  14 Sep 05:00  16 Sep 05:00   14 Sep 05:00

Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ