ข่าวอินโฟเควสท์
01:33 บริษัทตุรกีพร้อมใจยกเลิกคำสั่งนำเข้า iPhone ขานรับผู้นำประเทศ   สื่อตุรกีรายงานว่า กลุ่มบริษัทนำเข้าของตุรกีได้พร้อมใจกันยกเลิกคำสั่งนำเข้า iPh…
00:54 ภาคธุรกิจเยอรมนีคาดหวังการประชุม"แมร์เคิล-ปูติน"เสาร์นี้ จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์   ภาคธุรกิจของเยอรมนีแสดงความหวังว่าการพบปะกันในวันเสาร์นี้ระห…
00:28 มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 140 ราย หลังเกิดเหตุก๊าซรั่วที่บริษัทผลิตเหล็กในจีน   มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 140 ราย ซึ่งรวมถึงเด็ก 27 ราย ห…
00:04 ผู้นำฝรั่งเศสต่อสายตรงหารือประธานาธิบดีตุรกี ยันกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี   นายเอมมานูเอล มาครอง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ได้ทำการสนทนาทางโทรศัพท์ต…
23:31 ขุนคลังตุรกียันยึดมั่นกลไกตลาด ขณะโต้ข่าวเตรียมซบ IMF   นายเบรัต อัลเบย์รัค รมว.คลังตุรกี กล่าวว่า ตุรกีทราบดีถึงความท้าทายที่กำลังเผชิญอยู่ แล…

รัฐมนตรีสาวิตต์ เปิดศูนย์ส่งเสริมเกษตรกรที่จังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าวเศรษฐกิจ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -- อังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2543 14:33:23 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.สาวิตต์ โพธิวิหค รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมเกษตรกรบริเวณอนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน จังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งตรวจเยี่ยมโครงการมิยาซาวาของจังหวัด จำนวน 2 โครงการ

โอกาสนี้ นายคงศักดิ์ ลิ่วมโนมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมเกษตรกรฯ ว่าโครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการหนึ่ง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนกระจายการผลิตและการจ้างงานไปสู่ภูมิภาค (กจภ.) จำนวน 5,940,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานเศรษฐกิจชุมชน โดยจะให้เป็นแหล่งระบายผลผลิตในพื้นที่ออกจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปและเสริมอาชีพแก่ผู้ตกงานเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันอีกด้วย

นอกจากโครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการเกษตรฯแล้ว ทางจังหวัดสมุทรสงครามยังได้ทำการปรับปรุงพื้นที่บริเวณใกล้เคียงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดไปพร้อมกันด้วย อันได้แก่บริเวณอนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน และพิพิธภัณฑ์เรือซึ่งใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมเรือพื้นบ้านที่ชาวสมุทรสงครามเคยใช้เป็นพาหนะเดินทางในแถบลุ่มน้ำแม่กลองในอดีต ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บริเวณดังกล่าวมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดไปพร้อม ๆ กับการจัดตลาดขายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ซึ่งเป็นการสนับสนุนและเอื้ออำนวยประโยชน์ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้พื้นที่ในบริเวณโครงการศูนย์ส่งเสริมฯ ดังกล่าว ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการจัดการเกษตรประจำปีของจังหวัด เช่นงานวันลิ้นจี่ (เดือนเมษายน) งานวันส้มโอและของดีสมุทรสงคราม (เดือนสิงหาคม) อีกด้วย

ต่อจากนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.สาวิตต์ โพธิวิหค ได้กล่าวเปิดศูนย์ส่งเสริมเกษตรกร จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีใจความสำคัญ สรุปได้ว่า ในการดำเนินงานที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ซึ่งจะมุ่งส่งเสริมการดำเนินการทางเกษตรกรรรม การประกอบอาชีพขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนน้อย และสนับสนุนให้แรงงานที่ตกงานได้กลับภูมิลำเนาเดิมเพื่อช่วยครอบครัวประกอบอาชีพในผืนแผ่นดินที่มีอยู่ ซึ่งในการส่งเสริมดังกล่าวส่วนราชการในท้องถิ่นจะเป็นผู้ที่ให้การฝึกอบรมให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนร่วมกันจัดหาตลาดจำหน่ายเพื่อระบายสินค้าที่ผลิตได้ดังกล่าว

และตามที่ทางที่จังหวัดสมุทรสงครามได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมเกษตรกรฯ และพัฒนาบริเวณใกล้เคียงให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนั้น นอกจากจะเป็นการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจชุมชนของรัฐบาลให้ประชาชนมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตและสินค้าพื้นเมืองแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว อันเป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลอีกด้วย

รัฐมนตรีสาวิตต์ กล่าวเสริมว่า ในอนาคตอันใกล้ศูนย์ส่งเสริมเกษตรกรและอนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มาเยือนจังหวัดสมุทรสงครามมากขึ้น นอกเหนือไปจากแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่แล้ว อันจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชาวสมุทรสงครามต่อไป

--ข่าวการพัฒนา กองศึกษาและเผยแพร่การพัฒนา สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 9/กันยายน 2542--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง