บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1 พ.ศ. 2567

ข่าวผลสำรวจ Wednesday May 1, 2024 15:34 —สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2567
โครงสร้างกำลังแรงงานผู้มีงานทำผู้ว่างงานชั่วโมงการทำงานประสบการณ์การทำงานของผู้ว่างงานเหตุผลที่ออกจากงาน/หยุดทำงานการมีงานทำ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดาห์แห่งการสำรวจ

มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 1. ทำงานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป ได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร เงินปันผลค่าตอบแทนที่มี ลักษณะอย่างอื่นสำหรับผลงานที่ทำ เป็นเงินสด หรือสิ่งของ2. ไม่ได้ทำงาน หรือทำน้อยกว่า 1 ชั่วโมง แต่ยังได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือไม่ได้รับ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง แต่ยังมีงาน หรือธุรกิจ ที่จะกลับไปทำ3. ทำงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับค่าจ้างในธุรกิจหรือไร่นาเกษตรของหัวหน้าครัวเรือน หรือของสมาชิกในครัวเรือนการว่างงาน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดาห์แห่งการสำรวจ

             มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 1. ไม่ได้ทำงานและไม่มีงานประจำ แต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุในระหว่าง     30 วัน ก่อนวันสัมภาษณ์ 2. ไม่ได้ทำงานและไม่มีงานประจำ และไม่ได้หางานทำในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์    แต่พร้อมที่จะทำงานผู้เสมือนว่างงาน หมายถึง ผู้มีงานทำ 0-20 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในภาคเกษตร และ

0-24 ชั่วโมง/สัปดาห์ นอกภาคเกษตร

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ


แท็ก ปันผล  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ