ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

ข่าวเศรษฐกิจ Monday July 15, 2019 14:10 —สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

> ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 ( ต้นข้าว 35 กรัม)

โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 15,000 บาท/ตัน

> มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.15 บาท/กก.

> ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 3.00 บาท/กก.

บจ.แสงศิริอุตสาหกรรมการเกษตร อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 3.00 บาท/กก.

> ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ราคาประมูล

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 47.10 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 47.17 บาท/กก.

ตลาดกลางยางพารา สุราษฎร์ธานี (Co.Op.) อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 48.38 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 48.69 บาท/กก.

ตลาดกลางยางพารา อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 47.55 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 49.86 บาท/กก.

ราคาตลาดสำคัญ

บริษัท สุราษฎร์สัมฤทธ์ธุรกิจ จำกัด อ. พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 46.00 บาท/กก.

ร้านสินการยาง อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 45.00 บาท/กก.

> ทุเรียนหมอนทอง เกรด A

ตลาดผลไม้เนินสูง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี -

ตลาดผลไม้เขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 120.00 บาท/กก.

> มังคุดผิวมันใหญ่ ขนาดใหญ่

ล้งลุงจวบ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง -

> เงาะโรงเรียน

ตลาดผลไม้แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 28.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 30.00 บาท/กก.

> ลองกอง

จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

เบอร์ 1 42.00 บาท/กก.

เบอร์ 2 32.00 บาท/กก.

เบอร์ 3 22.00 บาท/กก.

> ลำไยสดทั้งช่อพันธุ์อีดอ

อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

เกรด AA 38.00 บาท/กก.

เกรด A 27.00 บาท/กก.

เกรด B 15.00 บาท/กก.

> สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 7.30 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 7.50 บาท/กก.

> มันฝรั่งโรงงาน

บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด อ.พบพระ จ.ตาก 14.00 บาท/กก.

> มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดกลางหนองบ้วย อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี 200.00 บาท/ร้อยผล.

> มะพร้าว

ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 700.00 บาท/ร้อยผล

> มะพร้าว

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 600.00 บาท/ร้อยผล.

> สุกร

ฟาร์มคุณบำเพ็ญ ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 68.00 บาท/กก.

> ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 37.00 บาท/กก.

> ไข่ไก่สด

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 280.00 บาท/ร้อยฟอง.

> กุ้งขาวแวนนาไม

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ขนาด 40 ตัว/กก. 180.00 บาท/กก.

ขนาด 50 ตัว/กก. 160.00 บาท/กก.

ขนาด 60 ตัว/กก. 140.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 150.00 บาท/กก.

ขนาด 70 ตัว/กก. 135.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 145.00 บาท/กก.

ขนาด 80 ตัว/กก. 130.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 140.00 บาท/กก.

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ