ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจำวันที่ 7 มกราคม 2563

ข่าวเศรษฐกิจ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 14:23 น. —สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 7 มกราคม 2563
> ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 ( ต้นข้าว 35 กรัม)
โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 14,200 บาท/ตัน.
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.20 บาท/กก.
> ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 6.60 บาท/กก.
บจ.แสงศิริอุตสาหกรรมการเกษตร อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 6.80 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ราคา 6.60 บาท/กก.
> ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ราคาประมูล
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 39.59 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ราคา 39.45 บาท/กก.
ตลาดกลางยางพารา สุราษฎร์ธานี (Co.Op.) อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 40.02 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ราคา 39.80 บาท/กก.
ตลาดกลางยางพารา อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 39.95 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ราคา 39.75 บาท/กก.
ราคาตลาดสำคัญ
บริษัท สุราษฎร์สัมฤทธ์ธุรกิจ จำกัด อ. พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 39.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ราคา 38.00 บาท/กก.
ร้านสินการยาง อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 39.00 บาท/กก.
> หอมแดงแห้ง 7 - 15 วัน
ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ขนาดใหญ่ 36.00 บาท/กก.
ขนาดกลาง 32.00 บาท/กก.
ขนาดเล็ก 25.00 บาท/กก.
> สับปะรดโรงงาน
บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 9.00 บาท/กก.
> มันฝรั่งโรงงาน
บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด อ.พบพระ จ.ตาก 14.00 บาท/กก.
> มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ
ตลาดกลางหนองบ้วย อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี 120.00 บาท/ร้อยผล.
> มะพร้าว
ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,900.00 บาท/ร้อยผล.
> มะพร้าว
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,100.00 บาท/ร้อยผล.
> สุกร
ฟาร์มคุณบำเพ็ญ ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 72.00 บาท/กก.
> ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 38.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ราคา 40.00 บาท/กก.
> ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 260.00 บาท/ร้อยฟอง.
> กุ้งขาวแวนนาไม
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ขนาด 40 ตัว/กก. 165 บาท/กก.
ขนาด 50 ตัว/กก. 160 บาท/กก.
ขนาด 60 ตัว/กก. 155 บาท/กก.
ขนาด 70 ตัว/กก. 145 บาท/กก.
ขนาด 80 ตัว/กก. 135 บาท/กก.

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ