ข้อมูลราคาข้าวเปลือกรายวัน ณ ตลาดกลางและตลาดสำคัญวันที่ 20 มกราคม 2563

ข่าวเศรษฐกิจ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 14:20 น. —สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

> ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 ( ต้นข้าว 35 กรัม )
ท่าข้าว ธ.ก.ส. อ.เมือง จ.ขอนแก่น 13,500 บาท/ตัน
ตลาดกลางพืชไร่ อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ 13,500 บาท/ตัน
โรงสีไฟไทยเจริญวัฒนา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 14,580 บาท/ตัน
โรงสีกิจทวียโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร 14,200 บาท/ตัน
โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 14,000 บาท/ตัน
โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 14,000 บาท/ตัน
โรงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 15,000 บาท/ตัน

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ