สศก. เปิดบริการใหม่ รายงานสถานการณ์สินค้าโภคภัณฑ์เกษตรในตลาดโลก ผ่านเว็บไซต์ NABC

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday January 18, 2024 13:08 —สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สศก. เปิดบริการใหม่ รายงานสถานการณ์สินค้าโภคภัณฑ์เกษตรในตลาดโลก ผ่านเว็บไซต์ NABC

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่ สศก. ได้ดำเนินการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน กับหน่วยงานต่างๆ เข้าสู่ระบบ Open Data of Agriculture ซึ่งปัจจุบันมี 1,078 ชุดข้อมูล 17 กลุ่มข้อมูลจาก 92 องค์กรผ่านเว็บไซต์ nabc-catalog.oae.go.th โดยสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร ให้เป็นฐานข้อมูลทางด้านการเกษตรขนาดใหญ่ของประเทศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกำหนดนโยบาย/มาตรการต่าง ๆ ของทางภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอย่างครอบคลุม ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมงแล้ว ล่าสุด สศก. โดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) ยังได้จัดทำรายงานสถานการณ์สินค้าโภคภัณฑ์เกษตรในตลาดโลก(https://nabc.go.th/home/economic-outlook) ทำให้ให้ทราบถึงดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ สถานการณ์ราคา และการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นประจำทุกเดือน ทำให้บริการข้อมูลที่ครบถ้วนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นสามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้ข้อมูลของผู้บริหารและบุคลากร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เกษตรกร นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป โดยรายงานสถานการณ์สินค้าโภคภัณฑ์เกษตรในตลาดโลก รายเดือน ประกอบด้วยหัวข้อที่สำคัญ ได้แก่

1. ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) ดัชนีราคาธัญพืช (Grains Price Index) ได้แก่ ดัชนีราคาข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด และถั่วเหลือง 2) ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบ (Raw Material Price Index) ได้แก่ ราคายางพารา ปาล์มน้ำมัน และฝ้าย 3) ดัชนีราคาเนื้อสัตว์ (Meat Price Index) ได้แก่ ราคาเนื้อวัว และเนื้อไก่

2. ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ ประกอบด้วย ข้าว ข้าวสาลี ถั่วเหลือง และยางพารา เป็นต้น

3. รายงานคาดการณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ เป็นการคาดการณ์ว่าประเทศที่มีการผลิตสินค้าเกษตร ที่สำคัญมีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตจากปีที่ผ่านมา รวมทั้งสัดส่วนการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศ

นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ยังได้เปิดให้บริการสร้าง QR Code Free ไม่มีโฆษณาที่ www.nabc.go.th อีกด้วย โดยท่านที่สนใจสามารถเข้าใช้บริการข้อมูลได้ที่ www.nabc.go.th หรือหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการใช้งาน สามารถสอบถามได้ที่ ส่วนงานบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร. 0 2579 8161 ในวันและเวลาราชการ หรือที่อีเมล nabc@nabc.go.th

***********************************

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์

ข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ