สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนและครึ่งปีแรก 2566

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday August 16, 2023 13:45 —สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

     การส่งออกรวม หดตัวร้อยละ 6.39 (YOY) หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าหลักหดตัวต่อเนื่อง การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) หดตัวร้อยละ 2.86 (YOY) จากเม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น โดยภาพรวมครึ่งปีแรก 2566 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) หดตัวร้อยละ 3.98 การนำเข้ารวม หดตัวร้อยละ 10.26 (YOY) หดตัวในทุกหมวดสินค้า หมวดสินค้าเชื้อเพลิง หดตัวร้อยละ 17.89        หมวดสินค้าทุน หดตัวร้อยละ 1.68 จากผลิตภัณฑ์ทำจากยาง และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (ไม่รวมทองคำ) หดตัวร้อยละ 8.24 จากเคมีภัณฑ์ และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ภาพรวมครึ่งปีแรก 2566 การนำเข้ารวม หดตัวร้อยละ 3.52
     การค้าระหว่างประเทศ  การส่งออก        การนำเข้า ล้านดอลลาร์สหรัฐ, (%YOY) ม.ค.-มิ.ย. 66 มิ.ย. 66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, (%YOY) ม.ค.-มิ.ย. 66 มิ.ย. 66 141,170.3 24,826.0 147,477.86 24,768.35 ส่งออกรวม นำเข้ารวม (-5.38) (-6.39) (-3.52) (-10.26) 110,189.5 19,316.9 144,030.28 23,959.46 สินค้าอุตสาหกรรม

(-5.28) (-4.61) การนำเข้ารวม (ไม่รวมทองคำ)

(-3.07) (-11.15) สินค้าอุตสาหกรรม 107,026.7 19,125.1 34,202.40 5,855.86 (ไม่รวมทองคำ) (-3.98) (-2.86) (-0.50) (-1.68) สินค้าอุตสาหกรรม 105,385.5 18,944.6

สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป 54,943.39 9,127.92 (ไม่รวมทองคำและยุทธปัจจัย) (-3.82) (-1.46)

(ไม่รวมทองคำ) (-8.24) (-16.98) การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญ มิ.ย. 66 %YOY การนำเข้าสินค้าสำคัญ เม็ดพลาสติก -22.24

เคมีภัณฑ์ -14.33 สิ่งทอ -17.89 น้ำมันดิบ -31.83 เคมีภัณฑ์ -18.86 เหล็ก เหล็กกล้า

-42.57 และผลิตภัณฑ์

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) ไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย เดือนมิถุนายน 2566 ตลาดคู่ค้าสำคัญหดตัว ได้แก่ อาเซียน (5) CLMV สหภาพยุโรป (27) จีน และสหรัฐอเมริกา หดตัวร้อยละ 16.84 14.13 5.53 4.50 และ 3.10 ตามลำดับ ในขณะที่การส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น และตะวันออกกลางยังคงขยายตัวร้อยละ 7.58 และ 3.03 ตามลำดับ

โลก ปัจจัยสนับสนุน-2.86 จีน ญี่ปุ่น EU27

     +7.58 -4.50     ภาคการท่องเที่ยวในประเทศฟื้นตัว (-3.98)

-5.53 (-0.07) (-11.74)

อัตราเงินเฟ้อของประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มชะลอตัว (+0.57) %YOY สหรัฐฯ ตะวันออกกลาง อาเซียน (5) ปัจจัยกดดัน-3.10 +3.03 -16.84 มิ.ย.66

CLMV (ม.ค.-มิ.ย.)(-1.13) (+6.28) (-6.72) -14.13

หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นในระดับสูง (-10.73) ที่มาข้อมูล : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประมวลผลโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ