สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2566

ข่าวเศรษฐกิจ Monday January 15, 2024 14:12 —สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

(%YOY)

2566 ประมาณการ

Q1 Q2 Q3 2566 2567

GDP 2.6 1.8 1.5 2.5 2.7 - 3.7

GDP การผลิต

อุตสาหกรรม

-3.0 -3.0 -4.0 -3.0 2.0 - 3.0

MPI -3.70 -5.51 -6.27 -4.8 2.0 - 3.0

สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อ MPI เดือนพฤศจิกายน 2566

อุตสาหกรรมที่ส่งผลบวก (YOY)

การกลั่นน้ำมัน +29.91 %

จากน้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันเบนซิน และน้ำมันเครื่องบิน

จากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องและการหยุดซ่อม

บำรุงโรงกลั่นของผู้ผลิตบางรายในปีก่อน

เครื่องประดับเพชรพลอย +12.9 %

จากสินค้าสร้อยและแหวนเป็นหลัก เนื่องจากผู้ผลิต

รายใหญ่ได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลปลายปี

สายไฟ +24.89 %

ตามการขยายตัวของตลาดในประเทศ จากคำสั่งซื้อ

ต่อเนื่องของการไฟฟ้าทั้ง MEA, PEA และ EGAT

อุตสาหกรรมที่ส่งผลลบ (YOY)

ยานยนต์ -14.13 %

หดตัวจากตลาดในประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะการผลิต

และการจำหน่ายรถบรรทุกปิกอัพ เนื่องจากความเข้มงวด

ในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -16.38 %

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงประเภทสินค้าที่ผลิต

ในกลุ่ม home-use มาผลิตสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม

แทน เช่น ยานยนต์ และ IOT เป็นต้น

เหล็กและเหล็กกล้า -14.19 %

จากการหยุดซ่อมบำรุงของผู้ผลิตบางราย และความต้องการ

ใช้ยังคงหดตัวตามภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงผู้บริโภคบางราย

มีการนำเข้าเหล็กที่มีราคาถูกจากต่างประเทศ

การผลิต พ.ย. 2566

ม.ค.-พ.ย.

2566

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

(MPI, %YOY) -4.71 -5.01

อัตราการใช้กำลังการผลิต

(CAP-U, ร้อยละ) 57.87 59.38

ประมาณการภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

จัดทำโดย : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) www.oie.go.th

สอบถามข้อมูล : นายนเรศ กิจจาพัฒนพันธ์ โทร. 0 2430 6806 ต่อ 680613 ดาวน์โหลดข้อมูล

ที่มา : GDP โดย สศช., MPI โดย สศอ. ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2566

ประมาณการ 2566-2567 : GDP โดย สศช., GDP อุตสาหกรรม, MPI โดย สศอ.

ปี 2566 ประมาณการ MPI หดตัวร้อยละ 4.8 และ GDP การผลิตอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 3.0 (YOY)

ปี 2567 ประมาณการ MPI และ GDP การผลิตอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 2.0 - 3.0 (YOY)

พฤศจิกายน 2566

? เศรษฐกิจโลก ประเทศคู่ค้ายังคงชะลอตัว เนื่องจากนโยบายการเงินของ

ต่างประเทศยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง

? อุตสาหกรรมยานยนต์ ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 จากคำสั่งซื้อในประเทศ

ที่ยังคงชะลอตัวเป็นหลัก ทั้งนี้การส่งออกยานยนต์ยังคงเติบโตได้ดี

? เศรษฐกิจในประเทศยังฟื้นตัวช้า ผลพวงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่

เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการและภาระหนี้สิน

ผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้น บั่นทอนกำลังซื้อในประเทศ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤศจิกายน 2566 หดตัวร้อยละ 4.71

(YOY)

ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ยืดเยื้อ

ต้นทุนการผลิต ค่าครองชีพ

หนี้สินภาคธุรกิจและ

ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง

สภาพภูมิอากาศแปรปรวน

จากภัยแล้ง

ปัจจัยกดดัน

การส่งออกเริ่มทยอย

ฟื้นตัว

การบริโภคในประเทศ

มีแนวโน้มขยายตัวดี

การลงทุนภาคเอกชนมี

ทิศทางเติบโตต่อเนื่อง

ปัจจัยสนับสนุน

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ