สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนธันวาคมและภาพรวมปี 2566

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday February 29, 2024 14:27 —สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าชะลอตัวต่อเนื่อง

ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์

การท่องเที่ยวในประเทศฟื้นตัว

อัตราเงินเฟ้อของประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มชะลอตัว

ปัจจัยกดดัน

ปัจจัยสนับสนุน

ล้านดอลลาร์สหรัฐ, (%YOY) ม.ค.-ธ.ค. 66 ธ.ค. 66

นำเข้ารวม

289,754.27 21,818.75

(-3.75) (-3.05)

การนำเข้ารวม (ไม่รวมทองคำ)

281,834.10 21,258.20

(-2.75) (-1.87)

สินค้าทุน

69,429.52 5,117.65

(4.22) (0.96)

สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป

(ไม่รวมทองคำ)

105,725.44 7,612.81

(-7.78) (-2.94)

ล้านดอลลาร์สหรัฐ, (%YOY) ม.ค.-ธ.ค. 66 ธ.ค. 66

ส่งออกรวม

284,561.8 22,791.5

(-1.00) (4.65)

สินค้าอุตสาหกรรม

223,691.7 18,205.0

(-1.02) (4.95)

สินค้าอุตสาหกรรม

(ไม่รวมทองคำ)

217,712.9 17,789.4

(-0.55) (2.83)

สินค้าอุตสาหกรรม

(ไม่รวมทองคำและยุทธปัจจัย)

214,317.8 17,703.3

(-0.76) (3.22)

เดือนธันวาคม 2566 ตลาดคู่ค้าสำคัญขยายตัว ได้แก่ จีน และ อาเซียน (5) ขยายตัวร้อยละ 15.5 และ 10.6 ตามลำดับ ในขณะที่ตลาด CLMV

สหภาพยุโรป (27) ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และตะวันออกกลาง หดตัวร้อยละ 17.6 5.4 4.3 0.7 และ 2.3 ตามลำดับ

EU27

-5.42

(-2.37)

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) ไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย

สหรัฐฯ

-0.65

(+4.44)

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม

จีน

+15.48

(-7.63)

เหล็ก เหล็กกล้า

และผลิตภัณฑ์ +25.27 +198.8 ไม้และ

ผลิตภัณฑ์ไม้

+22.15

การนำเข้าสินค้าสำคัญ

เดือนธันวาคมและภาพรวมปี 2566

โลก

+2.83

(-0.55)

ธ.ค. 66 %YOY

ตะวันออกกลาง

-2.33

(+5.67)

ญี่ปุ่น

-4.28

(+0.90)

%YOY

ธ.ค.66

(ม.ค.-ธ.ค.) CLMV

-17.60

(-13.01)

อาเซียน (5)

+10.55

(-2.61)

ภาวะการค้าระหว่างประเทศ

การส่งออก

การนำเข้า

จัดทำโดย : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) www.oie.go.th

สอบถามข้อมูล : นางสาวชุติมา ชุติเนตร และนางสาวปทิตตา เตชะศุภสิน โทรศัพท์ 0 2430 6806 ต่อ 680610-11 ดาวน์โหลดข้อมูล

ที่มาข้อมูล : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประมวลผลโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญ

การส่งออกรวมเดือนธันวาคม ขยายตัวร้อยละ 4.65 (YOY) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยฐานต่ำ

ของปี 2565 โดยสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) ขยายตัวร้อยละ 2.83 (YOY) จากสินค้าเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ รถยนต์

ไฮบริด รถปิคอัพ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เป็นต้น ขณะที่ การส่งออกรวมปี 2566 หดตัวร้อยละ 1.00 (YOY) ตามภาวะเศรษฐกิจโลกและ

ประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง

การนำเข้ารวมเดือนธันวาคม หดตัวร้อยละ 3.05 (YOY) ในหมวดสินค้าเชื้อเพลิง สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป สินค้าอุปโภค

บริโภค และ การนำเข้ารวมปี 2566 หดตัวร้อยละ 3.75 (YOY) เนื่องจากผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนการผลิตที่สูงจากอัตราดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เช่น ค่าไฟฟ้า

รถยนต์นั่ง

ไฮบริด

เครื่องเพชร

พลอย

-14.39 -24.29 สินแร่โลหะ

เคมีภณั ฑ -7.10

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ