รับสมัครนิสิตปริญญาโทหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต ณ สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน

ข่าวทั่วไป Thursday January 27, 2011 09:43 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--27 ม.ค.--มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย บัณฑิตมหาวิทยาลัยร่วมกับภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้า ศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ (พุทธธรรม อริยสัจ ๔จิตวิทยาการปรึกษา) สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)และเคยผ่านการสอบCU-TEP หรือ TOEFLไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คะแนน และผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันประกาศผล กำหนดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
เว็บไซต์ www.sdsweb.org หรือ www.sksl.org
โดยรับสมัครทางไปรษณีย์ ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราลงวันที่เป็นสำคัญ
โทร.๐๒-๕๑๙-๑๑๑๙ ต่อ ๒๑๐ หรือ ๐๘๐-๒๘๘-๔๙๓๑ หรือ
สมัครได้ด้วยตนเองที่เสถียรธรรมสถาน ในเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ