พลิกฟื้นกรุงเทพฯ “เขตหลักสี่” ร่วมกันเราทำได้

ข่าวทั่วไป Wednesday May 9, 2012 14:11 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--9 พ.ค.--สำนักงานเขตหลักสี่ (6 พ.ค. 55) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดศูนย์ออกกำลังกายชุมชน และศูนย์เรียนรู้ของชุมชนในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน หลังฟื้นฟูจากสถานการณ์วิกฤติน้ำท่วมใหญ่ซึ่งได้รับ การสนับสนุนจากกองทุน “ร่วมสร้างกรุงเทพหานคร รวมกันเราทำได้” โอกาสนี้ผู้ว่าฯ กทม. ได้มอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุดีเด่นของชุมชน เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ๓๐๑ — ๓๓๐ และมอบเกียรติบัตร เยาวชนดีเด่น ชมรมทูบี- นัมเบอร์วัน โดยผู้บริหารเขตหลักสี่ และชาวชาวหลักสี่ ร่วมพิธี ณ ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 324 เขตหลักสี่ ร่วมก้าวสู่เมืองหนังสือโลกประจำปี 2556 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 324 เขตหลักสี่ ได้ประสบปัญหาอุทกภัย เมื่อปลายปี 2554 สภาพแวดล้อมในชุมชนได้รับความเสียหายทั้งหมด โดยเฉพาะพื้นที่ลานกิจกรรมของเยาวชน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ศูนย์การอ่าน/มุมอ่านหนังสือชุมชน อย่างไรก็ดีชาวชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจกันฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อม โดยได้รับ การสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุน “ ร่วมสร้างกรุงเทพมหานคร รวมกันเราทำได้” ทำให้ชุมชนฯ สามารถฟื้นฟูกลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีสถานที่อ่านหนังสือสอดรับนโยบายการส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน จนได้รับคัดเลือกให้เป็น “เมืองหนังสือโลกประจำปี 2556 (World Book Capital 2013)” จากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) นับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร “หลักสี่ต้องดีที่สุด” ส่งเสริมให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งสุขภาพ นอกจากฟื้นฟูให้สภาพแวดล้อมกลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้ว ชุมชนเคหะชุมชน 324 ได้พัฒนาเพิ่มเติม โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งภายในบริเวณลานกิจกรรมของชุมชน จำนวน 6 อุปกรณ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สส.บุญยอด สุขถิ่นไทย อดีต สส.สกลธี ภัททิยกุล และทีมงานคุณรังสรรค์ กียปัจจ์ ตามคำขวัญทีมงานฯ “หลักสี่ต้องดีที่สุด” ซึ่งลานกิจกรรมและเครื่องออกกำลังกายในชุมชนแห่งนี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง ในอันที่จะทำให้ประชาชนที่มาออกกำลังกายมี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่ส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย แข็งแรง ส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 324 มีการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะในด้านเด็กและเยาวชน มีกระบวนการส่งเสริมให้เยาวชนทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เป็นตัวอย่างให้ชุมชนอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี มีผลงานและรางวัลเกียรติยศทั้งในระดับเขต ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ สำหรับรางวัลที่ชุมชนมีความภาคภูมิใจ คือรางวัลชนะเลิศ ดีเด่นระดับประเทศ จากการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ประเภทชุมชนกรุงเทพมหานคร เมื่อ ปี 2549 โดยได้รับประทานรางวัลจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ต่อมาจึงได้จัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2551 นอกจากนี้ชุมชนแห่งนี้ยังได้รับรางวัลอีกจำนวนมาก อาทิ รางวัลชนะเลิศ การประกวดชุมชนสีขาว โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับรายการ ร่วมด้วยช่วยกัน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 รางวัลชนะเลิศ การประกวด การประดับธงชาติในชุมชน ระดับจังหวัด จากคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 และเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ได้รับประทานรางวัล จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ในการแข่งขันการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาค(กรุงเทพมหานคร) รอบ 10 ทีมสุดท้าย โดยผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปทำการแข่งขัน ในระดับประเทศต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ