อาจารย์ราชภัฏธนบุรี.. เป็นวิทยากรพิเศษในการศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ของนิสิตจุฬาฯ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 19:56:30 น.
กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เมื่อวันที่ 16 — 19 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา อาจารย์สยาม ยิ้มบัว อาจารย์ประจำหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) ได้รับเชิญจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรพิเศษในโครงการศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งคณาจารย์และนิสิตปริญญาโทที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ในมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัย และสมัยอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อไป

ติดต่อ:
เนตรนภา ยมนา
งานประชาสัมพันธ์ มรธ.
โทร. 02-8901801
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง