กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท เริ่มซื้อขาย 21 ก.ย. นี้

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday September 20, 2012 16:22 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--ตลท. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) ลงทุนในอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 21 กันยายนนี้ เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียนใหม่กองที่ 5 ของปีนี้ ด้วยมูลค่ากองทุนประมาณ 4,394.38 ล้านบาท นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) ซึ่งจะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ในวันที่ 21 กันยายน 2555 เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียนใหม่กองที่ 5 ของปีนี้ด้วยมูลค่าระดมทุน 4,394.38 ล้านบาท นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า CPNCG เป็นกองทุนประเภท Leasehold โดยมีการลงทุนในโครงการอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ด้วยศักยภาพของทำเลซึ่งตั้งอยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร และมีการคมนาคมที่สะดวก ทำให้ทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยให้การตอบรับที่ดีในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุน โดยการลงทุนครั้งนี้เป็น การลงทุนในส่วนที่ 1 ประกอบด้วย เช่าช่วงที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงาน เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ เช่าช่วงพื้นที่ภายในสำนักงานบางส่วน คิดเป็นพื้นที่ให้เช่าประมาณ 74,605 ตารางเมตร รวมทั้งยังลงทุนในงานระบบ และสิทธิ ในการใช้บริการพื้นที่จอดรถจำนวน 1,218 คัน ส่วนการลงทุนส่วนที่ 2 จะลงทุนหลังจากดำเนินการลงทุนส่วนที่ 1 แล้วเสร็จ โดยจะลงทุนเช่าช่วงในพื้นที่ที่ CPN อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับผังพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เช่า โดยในเบื้องต้นคาดว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จและ มีความพร้อมที่จะให้กองทุนรวมลงทุนส่วนที่ 2 ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นพื้นที่สำนักงานให้เช่า คิดเป็นพื้นที่ให้เช่าประมาณ 5,961 ตารางเมตร และสิทธิในการใช้บริการพื้นที่จอดรถจำนวน 53 คัน ทั้งนี้ การลงทุนส่วนที่ 2 จะดำเนินการโดยใช้เงินกู้ยืมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง CPNCG เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ และมีลักษณะโครงการแบบระบุเฉพาะเจาะจง กองทุนได้เสนอขายหน่วยลงทุนจำนวน 426.64 ล้านหน่วยต่อประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 4-10 กันยายน 2555 ในราคาหน่วยละ 10.30 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 4,394.38 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน ทั้งนี้ CPNCG มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่า 90 % ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น หลัง IPO ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CPNCG 3 รายแรก ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 25.00% บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 5.70% และ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 4.27% ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “สานโอกาสการลงทุน เพื่อคุณ เพื่อธุรกิจ” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. SET Call Center 0 2229 2222

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ