จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เอพีอาร์ จัดสัมมนา ในหัวข้อ "การบริหารสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"

ข่าวทั่วไป Tuesday January 15, 2013 17:50 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--15 ม.ค.-- ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เอพีอาร์ อบรมสัมมนา ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานประชุมด้านการสื่อสารระดับชาติครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "การบริหารสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ครั้งแรกของไทย ที่มีการจัดประชุมด้านการสื่อสาร การตลาด เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขารวม 9 สาขา อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ ด้านภาษาเชิงธุรกิจ ด้านการวิเคราะห์ตลาด ด้านการตลาดระดับภูมิภาค ด้านการจัดกิจกรรม ด้านการบริหารชื่อเสียง ด้านบริหารสื่อ ด้านบริหารบุคลากรนิเทศศาสตร์ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมเฉลิมพรมมาส อาคาร อปร. ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนราชดำริ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 13.00-13.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน ประธานการจัดงาน รศ.กรรณิการ์ อัศวดรเดชา ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณสราวุธ บูรพาพัธ ประธานบริหาร เอพีอาร์ อบรมสัมมนา ร่วมด้วยผู้บริหารองค์กรและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ อีก 8 ท่าน กำหนดการ 13.00 — 13.15 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร และรับประทานอาหารว่าง 13.15 — 13.30 น. วิสัยทัศน์และทิศทางการสื่อสารปี พ.ศ. 2555-2560 (Vision and Communication Trend) โดย รศ. กรรณิการ์ อัศวดรเดชา ประธานการประชุมด้านการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 1 13.30 — 13.50 น. การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Business Communication) โดย คุณจารุวรรณ ชลประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอพลัส อินเตอร์เอ็ด ที่ปรึกษาด้านภาษาเพื่อการสื่อสารระดับนานาขาติและระหว่างประเทศ 13.50 — 14.20 น. การวิเคราะห์ตลาดและโอกาสทางธุรกิจสำหรับตลาด AEC (AEC Marketing Analysis) โดย คุณปริญญา ชุมรุม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร การตลาด อาทิ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช, ดรีมเบส อินเตอร์แอ็คทีฟ 14.20 — 14.50 น. การตลาดภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Marketing) โดย คุณลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค 14.50 — 15.20 น. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) พลังแห่งความสร้างสรรค์ เพื่อต่อกรกับเศรษฐกิจไร้พรมแดน โดย คุณทรงพล เณรกัณฑี ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและสร้างแบรนด์ 15.20 — 15.50 น. การสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษระดับภูมิภาค (ASEAN creative event) โดย คุณวิวัฒน์ เอื้อวงศ์วรานนท์ ผู้อำนวยการ ไร้ท์แมน 15.50 — 16.20 น. การบริหารชื่อเสียง (Reputation Management) โดย ดร. เพ็ญศรี ทรรศนะวิเทศ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ อดีตประธาน Weber Shandwick 16.20 — 16.50 น. การบริหารสื่อมวลชนเชิงยุทธ์ (Strategic Media Relations) โดย คุณวีซูเชียง ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร อดีตผู้สื่อข่าว Straits Times, CNBC, The Nation 16.50 — 17.20 น. บุคลากรด้านการสื่อสารกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโต (Personnel : Change for Growth) โดย ผศ.ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17.20 — 17.30 น. ประธานกล่าวสรุป การบริหารสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย รศ. กรรณิการ์ อัศวดรเดชา ประธานการประชุมฯ หมายเหตุ เนื้อหา วิทยากร และกำหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟรีตลอดรายการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ